ÖPPET

Måndagar 14-17
Tisdagar  14-17  
Onsdagar 10-17
Torsdagar 10-17
Fredagar 10-17
Lördagar 11-14Om oss

Båt & Byggnadsvård i Roslagen

Butik
Vår butik vänder sig till dig som renoverar och restaurerar äldre och nyare hus eller möbler och söker genuina material och detaljer samt böcker inom området. Vi har också produkter och material för dig som ska rusta eller renovera din träbåt. Verksamheten startade november 2012 och är således fortfarande under uppbyggnad. Vi kommer efter hand att utöka vårt sortiment när vi ser vilka produkter som efterfrågas av våra kunder.

Temakvällar och kurser
Många ägare av äldre hus och träbåtar har efterlyst kunskap om och utbildningar i hur man bäst tar hand om sina bostadshus, ekonomi­byggnader och träbåtar. Även hantverkare i bygden har efterlyst samverkan kring utbildningar och informationsspridning.
Vi anordnar därför temakvällar och kursverksamhet inom bland annat olika hantverkstekniker, materialval och förfaringssätt vid renovering och restaurering av byggnader, kulturmiljöer och träbåtar.

Utställningslokal, nätverk av hantverkare och rådgivning
Båt & Byggnadsvård har en utställningslokal där vi vill skapa en plats för informationsspridning genom utställningar anordnade av företagare som ingår i vårt nätverk. Här finns snickare, möbelrenoverare, möbeltapetserare, dekorationsmålare, träförädlare, fönsterhantverkare, smeder och leverantörer av virke av hög kvalitet. Hos vår personal finns mycket kunskap om båt & byggnadsvård, så fråga oss gärna till råds.

Verkstad
I vår verkstad arbetar vi med renovering av i första hand fönster, men i mån av tid åtar vi oss även renovering av andra träföremål. Vi slipar även stämjärn, handhyvelstål, knivar och liknande verktyg.

Under 2013 kommer vi att starta produktion av lokalt hantverk samt successivt dokumentera gamla byggnader och miljöer.

Vi vill

  • bevara och lyfta fram de kulturhistoriska värden och den byggnadstradition som finns i Roslagen.
  • bevara, lyfta fram och utveckla yrkesskicklighet, yrkeskunnande och hantverk.
  • bygga upp och utveckla en mötesplats där olika aktörer med intresse för båt- och byggnadsvård kan mötas, byta erfarenheter och knyta nya kontakter.
  • erbjuda rådgivning inom byggnadsvård och vård av träbåtar.
  • erbjuda ett attraktivt utbud av kvalitetsprodukter inom båt & byggnadsvård för såväl hantverkare som privatpersoner.
  • anordna temakvällar och kurser inom båt & byggnadsvård för hantverkare och privatpersoner.
  • ta fram egna hantverksmässigt framställda produkter av hög kvalitet.

 

 ÖPPET

Måndagar 14-17
Tisdagar  14-17  
Onsdagar 10-17
Torsdagar 10-17
Fredagar 10-17
Lördagar 11-14Uppdaterad 2023-03-16
 
© Båt & Byggnadsvård i Roslagen 2012-2016